Öländska sommarröster med Johan von Reis och Per Lublin. Del två.

Blogg
Här kan du höra Johan von Reis och Per Lublins intressanta program om Borgholms historia.

Här kan du höra Johan von Reis och Per Lublins intressanta program om Borgholms historia.

Per Lublin och Johan von Reis talar om Borgholms historia från tiden 1860 till cirka 1930. Andra delen.

 

Producent: Lasse Stenberg
Check out this episode!