Öländska sommarröster med Pia Axelsson

Blogg

Pia Axelsson berättar bland annat om sin barndom och skoltid, sitt stora motorsport- och fotbollsintresse, möten med människor som kom att betyda mycket för henne, hur kärleken ledde henne till Öland och hur hon så småningom blev ansvarig för Ölands Skördefest.

 

Producent Lasse Stenberg

Check out this episode!